ترجمه الشیعه فی مسارهم التاریخی
26 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب در واقع مقدمه مرحمو سید محسن امین بر اعیان الشیعه است و حاوی اطلاعات دقیقی از سیر تاریخی شیعه و جایگاه شیعه در تولید علم است. این کتاب را سال 1383 به سفارش مجمع جهانی شیعه شناسی ترجمه کردم و امیدوارم چاپ آن گامی باشد برای شناساندن بهتر شیعه به جامعه فارسی زبان