مبانی تصمیم گیری سیاسی در اسلام
27 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب به سفارش مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما تهیه شد اما بنا به دلایلی از ادامه همکاری با آن مرکز صرف نظر نمودم و این اثر نیز چاپ نشد