لزوم بازخوانی کتاب مقدس
22 بازدید
محل نشر: نشریه هفت اقلیم/پیش شماره 1/
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار پاسخی است بر ادعای پاپ در مورد خشونت در اسلام