رسانه در خدمت صلیب
22 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اما یازده رسول به جلیل ، بر کوهی که عیسی (ع) ایشان را نشان داده بود رفتند و چون او را دیدند پرستش نمودند؛ لیکن بعضی شک کردند. پس عیسی (ع) پیش آمده ، بدیشان خطاب کرده، گفت: «تمامی قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. پس رفته، همه امت‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کرده‌ام حفظ کنند و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم.» (متی 16:28-20) مسیحیت از روزی که توانست، رسانه را به خدمت گرفت تا پیام خویش را به همه برساند. میسیونرهای مذهبی نیز ایران را از قلم نینداختند و هر زمان که توانستند، برای مسیحی کردن این کشور کوشیدند؛ اما این تلاش با پیدایی نظام اسلامی در ایران رنگ و بویی متعفن‌تر به خود گرفته و به اغراض کثیف سیاستمداران زرمحور آلوده شده و دیانتی که قرار بود دین اخلاق باشد اکنون ابزار ریشه‌کنی اخلاق شده است. نوشتار پیش رو به بررسی و تحلیلی کوتاه از تعامل مسیحیت با رسانه در ایران می‌پردازد.