پیـوند زور و زنّار؛واتیکان؛‌گستره‌حکومت‌«مسیحیت»‌یا‌«پاپ»
22 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گویا باید رد پای تناقض را در همه جای مسیحیت دید. در اعتقادش به تثليث و تجسم خدا در عيساي ناصری، این تناقض نمود بیشتری دارد. این تناقض را در تعامل دین مسیحی با عالم سیاست نیز می‌توان یافت. این ارتباط و تعامل؛ فراز و فرود بسیاری دارد و تمام این قبض و بسط‌ها بر اساس دین رخ داده است. هم آنان که قصر را به قیصر وانهادند؛ خود را تابع کتاب مقدس می‌دانستند و هم آنان که تنها به فرمانبرداری حاکمان از واتیکان خشنود می‌گشتند، این‌گونه بودند. شاید باید هر دو گروه را راست کیش بدانیم و این دو موضع متناقض را بپذیریم؛ چرا که در عالم مسیحیت، هر امر متناقضی را سرّی از اسرار الاهی می‌دانند! این مقاله به سیر تاریخی پیوند میان دین و سیاست در مسیحیت می پردازد